Po zabiegu u chirurga

Metodą antykoncepcji, która w trwały sposób zapobiega niechcianej ciąży, jest chirurgiczne podwiązanie jajowodów. Bądź, w przypadku mężczyzny, podwiązanie, lub przecięcie nasieniowodów, inaczej zwane wazektomią.

Podwiązanie jajowodów jest metodą cechującą się bardzo wysoką skutecznością, jest to metoda inwazyjna. Kobiety, które zdecydowały się na tę metodę komfort po zabiegu zgodnie oceniają, jako doskonały. Chirurgiczne podwiązanie jajowodów jest metodą bardzo skuteczną i w miarę bezpieczną, ale i najczęściej  nieodwracalną.

W Polsce pozbawienie człowieka zdolności płodzenia wbrew jego woli jest niedopuszczalne, a wykonywanie zabiegów do tego prowadzących, karalne. Artykuł 156 Kodeksu Karnego nakłada karę od 1 do 10 lat pozbawienia wolności dla osoby wykonującej taki zabieg. Zabieg ten można wykonać, gdy występuje zagrożenie życia lub zdrowia kobiety, bądź kolejna ciąża stanowiłaby duże zagrożenie dla życia.

Na czym polega podwiązanie jajowodów?

Zabiegu podwiązania jajowodów można dokonać zarówno na sali operacyjnej, jak i w gabinecie ginekologicznym. W warunkach szpitalnych wykorzystuje się znieczulenie ogólne, lub miejscowe, i jak przy każdej ingerencji medycznej w organizm, i tu możliwe są powikłania. W gabinecie ginekologicznym z kolei zabieg przeprowadza się metodą ESSURE, która polega na wprowadzeniu w światło jajowodu elastycznej wkładki wykonanej z materiałów powodujących włóknienie tkanek. Prowadzi to do wtórnej niedrożności jajowodów.

Jaka jest skuteczność podwiązania jajowodów?

Skuteczność tej metody jest bardzo wysoka. Szacuje się, że po trzech miesiącach od zabiegu zapewnia skuteczność rzędu 96,5%, a po pół roku mamy już 99,9% pewności. Jednak pomimo tak wysokiej skuteczności, należy pamiętać, że podwiązanie jajowodów jest metodą najczęściej nieodwracalną. Co prawda podejmowane są próby przywracania drożności jajowodów, jednak są to zabiegi bardzo trudne, kosztowne i nie dające pewności powodzenia.

Warto więc mocno przemyśleć wszystkie za i przeciw.