Gojenie się obrażeń poporodowych

U prawie wszystkich kobiet rodzących po raz pierwszy dochodzi do nacięcia lub do samoistnego pęknięcia tkanek krocza, pochwy lub szyjki macicy. Kontrola po porodzie powinna to wykryć i powinny być one odpowiednio zeszyte. Takie rany są bolesne w pierwszych dniach po porodzie, więc warto zapoznać się z prostymi sposobami aby te dolegliwości złagodzić. W 1 dobie znaczną ulgę przynoszą zimne okłady, i stosowanie leków przeciwbólowych w postaci czopków. Warto również skorzystać przy siadaniu z nadmuchiwanego kółeczka. Często to 3 - doba jest „kryzysowa” i dolegliwości są największe. Jeżeli nie występuje obrzęk i zaczerwienienie w okolicy rany – (objawy zapalne) to wystarczy dotychczasowe postępowanie. Gdy jednak dolegliwości są większe i związane z podwyższeniem temperatury ciała – to konieczna jest kontrola położnej lub lekarza.

Trzeba zwrócić uwagę na rodzaj bólu. Jeżeli jest on ciągły, pulsujący, wyraźnie nasilający się przy dotyku rany i w godzinach wieczornych to może mieć on przyczyny zapalne.

W 4-5 dobie dolegliwości powinny być wyraźnie mniejsze a w 6 dniu najczęściej zdejmowane są szwy z nacięcia krocza (chyba, że założono szwy rozpuszczające się samoistnie). O postępowaniu z raną powinien poinformować lekarz przy wypisie. Większości kobiet w późniejszym czasie uskarża się jedynie na „ciągnięcie szwów” a wtedy warto je zdjąć - nawet te rozpuszczalne.

Zgłoś się do położnej lub lekarza gdy:

  • pojawi się w okolicy rany silny pulsujący ból i zaczerwienienie
  • temperatura ciała ulegnie podwyższeniu pow 38 st C
  • brzegi rany rozejdą się
  • pojawi się znaczny obrzęk w okolicy rany
  • okolica rany ulegnie stwardnieniu i jest znacznie bolesna