Połóg – 6 tygodni na powrót do normy

Po porodzie kobiety zawsze były pod opieka najbliższych – kobiet. Wielopokoleniowe rodziny i domy stanowiły o możliwości silnego wsparcia zarówno w opiece nad dzieckiem, jak i były źródłem wiedzy o połogu. XX wiek to zmienił, gdyż kobiety rodzą najczęściej w szpitalach, a w domu często zdane są na siebie. Brak ciągłości przekazywania praktycznej wiedzy o okresie poporodowym nie zastąpią informacje uzyskane z Internetu. Wiele ma czysto medyczny charakter i trudno je dopasować do własnej sytuacji. Sporo z nich to opinie zupełnie niezgodne z współczesną medycyną i pełnią one rolę swoistych zabobonów. Również o połogu niewiele wiedzy można uzyskać z zajęć w szkole rodzenia – gdyż głównym ich tematem jest poród, a potem już ma być wszystko idealnie.

Ciąża i poród to wielki wysiłek dla organizmu i nie kończy się on z chwilą przyjścia dziecka na świat. Z momentem jego narodzin rozpoczyna się ok. 6 tyg okres cofania się zmian związanych z ciążą zwany połogiem. W tym samym czasie pojawia się i rozwija produkcja mleka w piersiach.

Szybkość, z jaką cofają się zmiany połogowe jest indywidualnie zmienna. Dla ułatwienia lekarze przyjmują okres 6 tygodni do ich całkowitego cofnięcia się. Matki, które karmią piersią mimo zakończenia połogu nie mają powrotu fizjologicznych cykli i miesiączek. Taka sytuacja może utrzymywać się przez cały okres intensywnego karmienia piersią.