PORÓD i początek POŁOGU

Po porodzie dziecka już po 2-3 minutach następuje odklejenie się łożyska i jego wypchnięcie skurczami tą samą drogą co płodu. Jest to moment ważny, gdyż dopiero po odklejeniu łożyska macica może się mocno skurczyć, dzięki czemu zamykane są naczynia krwionośne. Ten stan musi utrzymać się przez wiele godzin, a każde osłabienie tego skurczu może skończyć się obitym krwawieniem. Popłód musi być oceniony przez położną lub lekarza, czy błony płodowe i łożysko zostały wydalone całkowicie. Pozostawienie fragmentów również grozi powikłaniami krwotocznymi. Silny i długotrwały (na ok. 10-12 godzin) skurcz macicy zabezpiecza kobietę przed najgroźniejszym powikłaniem w tym czasie, jakim jest gwałtowne krwawienie. Od siły skurczu zależy, czy zostaną zamknięte naczynia – do tej pory doprowadzające krew do łożyska. Dzięki krzepnięciu krwi zamykane są one na dłużej i jednocześnie rozpoczyna się długotrwały proces gojenia się wnętrza macicy.

Rola położnej i lekarza na tym się nie kończy. Bezpośrednio po porodzie ocenia się czy doszło do uszkodzeń kanału rodnego. Taka kontrola konieczna jest zawsze bez względu na to czy jest to pierwszy czy kolejny poród. Gdy stwierdzi się zmiany lub uszkodzenia powinny one być bezpośrednio po porodzie opatrzone chirurgicznie (podwiązanie naczyń, zszycie uszkodzeń). Jest to ważne, gdyż od tego zależy, czy dojdzie do powikłań zapalnych, jak szybko kobieta powróci do dobrego samopoczucia i czy w przyszłości nie będzie cierpieć z powodu blizn i uszkodzeń. Prawidłowe zaopatrzenie medyczne decyduje nawet o tak odległych sprawach jak nietrzymanie moczu, wypadanie narządów płciowych itp. Ważne jest również z tego powodu, że wpływa na komfort życia seksualnego po porodzie.

Te zabiegi i około 2 godzinny okres obserwacji kobiety po porodzie zwyczajowo zaliczany jest jeszcze do porodu. Kobiety pozostają nadal na sali pod bezpośrednim nadzorem pielęgniarskim.

Dopiero w 2 godziny po urodzenie zaczyna się POŁÓG.